Seminarium Filozofia Kognitywistyki: The Role of Musical Attributes in Music-Induced Analgesia

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz z jednym z autorów Krzysztofem Basińskim (Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny), tekst napisany przez niego wspólnie z Agatą Zdun-Ryżewską i Mikołajem Majkowiczem: “The Role of Musical Attributes in Music-Induced Analgesia: A Preliminary Brief Report”. Tekst do dyskusji dostępny jest tutaj.

Przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką. Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułów:

1. Panksepp, J., & Solms, M. (2012). What is neuropsychoanalysis? Clinically relevant studies of the minded brain. Trends in cognitive sciences16(1), 6-8 (tekst dostępny jest tutaj).
2. Yoram Yovell, Mark Solms & Aikaterini Fotopoulou (2015) The case for neuropsychoanalysis: Why a dialogue with neuroscience is necessary but not sufficient for psychoanalysis, The International Journal of Psychoanalysis, 96:6, 1515-1553 (tekst dostępny jest tutaj)

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Wartości pragmatyczne a wartości epistemiczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 29 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 14.00.

 

W trakcie seminarium dyskutować będziemy z profesorem Pawłem Kawalcem (Katedra Teorii Poznania, WF, KUL) i doktorem Adamem P. Kubiakiem (Optimum Pareto Foundation) ich tekst „When Pragmatic Values Become Epistemic Values: Expanding Daniel Steel’s Argumentation Against Value-free Science in Reference to Neyman-Pearson Theory of Testing Hypotheses”. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

 
Przed seminarium o godzinie 10.00 w pokoju 231 Pałacu Staszica, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką (UW). Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułu: Stinson, C. (2017). The absent body in psychiatric diagnosis, treatment, and research. Synthese, 1-24. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Podmiot jak płeć kulturowa

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 1 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz autorem Witoldem Wachowskim  (IFiS PAN i UW), tekst “Podmiot jak płeć kulturowa. W stronę (bardziej) ekologicznego modelu badań w kognitywistyce”. Pełny tekst do dyskusji dostępny jest tutaj (PDF).

Informujemy również, że przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką (UW). Bieżące spotkanie poświęcone będzie  dyskusji artykułu: Gadsby, S., & Williams, D. (2018). Action, affordances, and anorexia: body representation and basic cognition. Synthese, 195(12), który dostępny jest tutaj (PDF).

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Rozproszone przetwarzanie predykcyjne: hipoteza wielokrotnych hierarchii a sieci małych światów

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz autorem, doktorem Michałem Piekarskim (Instytut Filozofii, UKSW Warszawa), artykuł Rozproszone przetwarzanie predykcyjne a sieci małych światów: hipoteza wielokrotnych hierarchii. 

Informujmy również, że przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką. Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułu: Daniela Williamsa, “Hierarchical Bayesian models of delusion”.

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Problemy z replikacją w neuronauce obliczeniowej

Nie sposób przecenić znaczenia replikacji badań, czyli powtarzania procedury badawczej w celu sprawdzenia, czy wynik jest powtarzalny. Umożliwia weryfikowanie wcześniejszych wyników i wyciąganych z nich wniosków. Pomaga również w określeniu, jaki jest zakres opisywanego zjawiska. A także odkryciu oszustw naukowych. Niestety, analizy badań z różnych dziedzin pokazują, że nie jest to bynajmniej łatwe. Mnożą się wątpliwości, czy replikacje mają rzeczywistą wartość poznawczą, czy wszystko da się zreplikować oraz jak takie replikacje ocenić.

Mimo wszystko sądzimy, że odpowiedź na pytanie „czy warto replikować?” jest jednoznacznie pozytywna. Jednak odpowiedź na pytanie „jak replikować?” nie jest już taka prosta. Temu drugiemu badaniu poświęcony został artykuł Marcina Miłkowskiego, Witolda Hensela i Mateusza Hohola Replicability or reproducibility? On the replication crisis in computational neuroscience and sharing only relevant detail (opublikowany w otwartym dostępie w „Journal for Computational Neuroscience”) oraz wystąpienie Mateusza Hohola „Kryzys w badaniach nad mózgiem i umysłem?”.

Terminologia związana z powtarzaniem badań zależy od dziedziny nauki. W neuronauce obliczeniowej rozróżnić można:

  • powtarzanie,
  • replikację
  • i reprodukcję.

Powtarzanie występuje wtedy, gdy badacz stara się powtórzyć własne rezultaty przy użyciu tych samych narzędzi. Z replikacją mamy do czynienia, gdy niezależni badacze pracują nad danym zagadnieniem używając tego samego oprogramowania. Przy reprodukcji zaś niezależni badacze pracują na innym oprogramowaniu. By replikacja lub reprodukcja mogły być przeprowadzone, potrzebne jest udostępnienie przez zespół badawczy odpowiednich do tego informacji. Od pracy w neuronauce obliczeniowej oczekuje się reprodukowalności (rekonstrukcji symulacji na podstawie podanych parametrów). Nasze pilotażowe analizy publikacji z różnych dziedzin, w tym neuronauki obliczeniowej, pokazały, że wiele artykułów nie umożliwia zebrania informacji niezbędnych do powtórzenia tych badań. Co więcej, nie każde informacje podawane w artykułach pomagają kolejnym naukowcom.

Istotnym elementem naszego artykułu i wystąpienia jest pokazanie, że przy replikacji i reprodukcji w neuronauce obliczeniowej stawia się różne cele, zatem do ich przeprowadzenia konieczne są inne dane. Przy replikacjach pomocna jest dokładna dokumentacja procesu modelowania, np. zapisywanie wyników z różnych etapów (por. Sandve et al. 2013). Przy reprodukcji natomiast niezbędne są jedynie te informacje, które pomogą odtworzyć model i ocenić jego wartość. Niekoniecznie jest tu ważna ilość informacji, ale raczej jej jakość – te aspekty techniczne i teoretyczne, które umożliwią sprawdzenie modelu w sposób niezależny od pierwotnego. Rozwój replikacji może zapewnić zatem tworzenie repozytoriów danych, natomiast efektywniejszą reprodukowalność umożliwi publikowanie raportów badań zawierających opis umożliwiający odtworzenie modelu. Obie procedury wpływają na wiarygodność, kumulatywność i przydatność wiedzy naukowej. Rozwój ich obu, przez dopracowanie warunków ich przeprowadzania może istotnie wpłynąć na rozwój nauki.

Adrianna Smurzyńska

Adrianna Smurzyńska

 

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Ease of Learning Explains Semantic Universals

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 21 grudnia 2018 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.
 
Gościem seminarium będzie dr Jakub Szymanik (Instytut Logiki, Języka i Obliczeń, Uniwersytet w Amsterdamie), a przedmiotem dyskusji artykuł “Ease of Learning Explains Semantic Universals” jego współautorstwa.
Tekst do dyskusji dostępny jest tutaj (PDF)

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Kognitywistyka. Reprezentacje: teksty już dostępne

Okładka PFL

Na stronie Przeglądu Filozoficzno-Literackiego udostępnione zostały prawie wszystkie artykuły z numeru specjalnego „Kognitywistyka. Reprezentacje„, finansowanego z grantu NCN przyznanego na mocy decyzji DEC-2011/03/B/ HS1/04563. Niestety, nie możemy udostępnić niektórych przekładów ze względu na to, że prawa do publikacji posiadają wydawcy (a nie autorzy). Wyjątkami są jedynie teksty Lewisa Carrolla (już nieobjęte prawami autorskimi) i tekst Freda Dretskego, który miał wszelkie prawa do swojego klasycznego już tekstu i przyznał nam prawa do publikacji przekładu.

Dziękuję w tym miejscu wszystkim autorom i tłumaczom tekstów zamieszczonych w tym numerze PFL. I zapraszam do lektury!

Mental representations as structural representations

Dnia 20 października 2015 w godzinach 14:30-16:30 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) odbyło się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki / Cognitive Science in Search for Unity. Dyskutowano nad tekstem dra Pawła Gładziejewskiego i prof. Marcina Miłkowskiego  Mental representations as structural representations. Developing the notion (PDF).

Czytaj dalej „Mental representations as structural representations”

Skąd wiemy co widzimy i pamiętamy? Wpływ podejmowania decyzji na ocenę świadomości

Dnia 18 czerwca 2015 w godzinach 14:30-16:30 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 154 odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Będziemy dyskutować nad tekstami prof. Michała Wierzchonia (C-lab, Uniwersytet Jagielloński) na temat świadomości (tekst 1, tekst 2; użytkownik: Chalmers, hasło: Zombie2010). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!

Çox xoşuma gəlir ki, etopaz istənilən e-idman intizamına, o cümlədən Dota 2, CS:GO, League of Legends və başqalarına mərc edə bilərsiniz.

Vasitəsilə reqbi mərcini kəşf edəndə rahatlığın, rəqabətli əmsalların və geniş seçim seçiminin pinup 360 mükəmməl birləşməsini kəşf etdim ki, bu da bu maraqlı idmana olan marağımı xeyli artırdı.