Filozofia umysłu I

Wykład kursowy „Filozofia umysłu I” dla Kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłady w trybie online (w postaci nagrań slajdów z narracją głosową) dostępne są wszystkie na moim kanale YouTube.

1. Dualizm psychofizyczny

Dodatkowa lektura: Marcin Iwanicki, „Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty”, w: Przewodnik po filozofii umysłu, pod red. M. Miłkowskiego i R. Poczobuta, Kraków: W.A.M., s. 37-84.2. 

2. Behawioryzm: metodologiczny i analityczny

3. Teoria identyczności. Redukcjonizm

Polecane lektury dodatkowe:

  • D.M. Armstrong, Materialistyczna teoria umysłu, tłum. H. Krahelska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
  • R. Poczobut, Relacje psychofizyczne, w: Przewodnik po filozofii umysłu pod red. M. Miłkowskiego i R. Poczobuta, W.A.M., Kraków 2012, s. 85-124 (trudne!)

4. Emergencja. Antyredukcjonizm, monizm anomalny

Polecane lektury:

  • Kim J., Umysł w świecie fizycznym: esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego, tłum. R. Poczobut, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.
  • Davidson D., Zdarzenia mentalne, [w:] Eseje o prawdzie, języku i umyśle, red. B. Stanosz, tłum. T. Baszniak, PWN, Warszawa 1992, s. 163–193.

Ewentualna dodatkowa lektura (trudna):

  • Raatikainen P., Can the mental be causally efficacious?, [w:] Regarding the Mind, Naturally, red. M. Miłkowski i K. Talmont-Kaminski, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2013 (na jego stronie https://helsinki.academia.edu/PanuRaatikainen)

5. Funkcjonalizm i jego odmiany. Analiza funkcjonalna i mechanicyzm

6. Psychologia potoczna a psychologia naukowa. Eliminacjonizm

7. Instrumentalizm i „łagodny realizm” Dennetta

8. Poznanie innych umysłów: teoria teorii, teoria symulacji. Pluralistyczne podejście do poznania społecznego

9. Filozofia percepcji: od Gibsona do Burge’a

10. Świadomość: łatwy i trudny problem. Argument z wiedzy

11. Czy istnieją qualia?

12. Introspekcja

13. Emocje

14. Wolna wola

15. Tożsamość osobowa

Zagadnienia do egzaminu (2019/2020)

Egzamin zerowy (2016/2017): grupa 1 i grupa 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *