Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzę na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Kognitywistyka (poziom licencjacki): Wstęp do kognitywistyki, Filozofia umysłu I i Filozofia umysłu II, a na poziomie magisterskim Advanced Topics in Cognitive Science (wraz z prof. Maciejem Hamanem). W ramach jednolitych studiów magisterskich w programie Warsaw International Studies in Psychology prowadzę kursy logiki o wdzięcznej nazwie Logic.

Wykłady dla kognitywistyki w trybie online (w postaci nagrań slajdów z narracją głosową) dostępne są wszystkie na moim kanale YouTube.

Osoby zainteresowane pisaniem prac dyplomowych na kognitywistyce muszą mieć świadomość, że ze względu na regulamin studiów w Instytucie Filozofii UW nie mogę być samodzielnym promotorem prac licencjackich i magisterskich (mogę za to być sam promotorem prac doktorskich), więc będą musiały poszukać kopromotora z UW.

Jestem też tutorem kilku osób z programu MISH i MISMaP. Osoby zainteresowane informuję, że będę rozważał akceptację prośby o tutorowanie wyłącznie w przypadku osób silnie zmotywowanych, samodzielnych i gotowych brać udział w aktywnościach mojego zespołu badawczego.