Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Radical Embodied Cognitive Science

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2019 (poniedziałek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 154 o godz. 11.00. Tym razem gościem seminarium będzie Guilherme Sanches de Oliveira (University of Cincinnati), a przedmiotem dyskusji artykuł jego współautorstwa (pozostali autorzy: Vicente Raja i Antony Chemero) zatytułowany: “Radical Embodied Cognitive Science and ‘Real Cognition’”.

Ponieważ artykuł jest aktualnie w recenzji nie mogliśmy zamieścić go na ogólnodostępnej stronie internetowej – tekst do dyskusji otrzymać można drogą mailową, kontaktując się z dr. Przemysławem Nowakowskim (prrono@wp.pl).

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN organizowanego tym razem we współpracy z Instytutem Filozofii UKSW w Warszawie. Seminarium odbędzie się dnia 20 maja 2019 (poniedziałek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 06 (parter, koło recepcji) o godz. 11.00

Tym razem w ramach seminarium zapraszamy na sympozjum poświęcone książce dr Krystyny Bieleckiej, zatytułowanej: “Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?” (link)

Program sympozjum dostępny jest tutaj.

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: The Role of Musical Attributes in Music-Induced Analgesia

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz z jednym z autorów Krzysztofem Basińskim (Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny), tekst napisany przez niego wspólnie z Agatą Zdun-Ryżewską i Mikołajem Majkowiczem: “The Role of Musical Attributes in Music-Induced Analgesia: A Preliminary Brief Report”. Tekst do dyskusji dostępny jest tutaj.

Przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką. Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułów:

1. Panksepp, J., & Solms, M. (2012). What is neuropsychoanalysis? Clinically relevant studies of the minded brain. Trends in cognitive sciences16(1), 6-8 (tekst dostępny jest tutaj).
2. Yoram Yovell, Mark Solms & Aikaterini Fotopoulou (2015) The case for neuropsychoanalysis: Why a dialogue with neuroscience is necessary but not sufficient for psychoanalysis, The International Journal of Psychoanalysis, 96:6, 1515-1553 (tekst dostępny jest tutaj)

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Wartości pragmatyczne a wartości epistemiczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 29 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 14.00.

 

W trakcie seminarium dyskutować będziemy z profesorem Pawłem Kawalcem (Katedra Teorii Poznania, WF, KUL) i doktorem Adamem P. Kubiakiem (Optimum Pareto Foundation) ich tekst „When Pragmatic Values Become Epistemic Values: Expanding Daniel Steel’s Argumentation Against Value-free Science in Reference to Neyman-Pearson Theory of Testing Hypotheses”. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

 
Przed seminarium o godzinie 10.00 w pokoju 231 Pałacu Staszica, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką (UW). Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułu: Stinson, C. (2017). The absent body in psychiatric diagnosis, treatment, and research. Synthese, 1-24. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Podmiot jak płeć kulturowa

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 1 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz autorem Witoldem Wachowskim  (IFiS PAN i UW), tekst “Podmiot jak płeć kulturowa. W stronę (bardziej) ekologicznego modelu badań w kognitywistyce”. Pełny tekst do dyskusji dostępny jest tutaj (PDF).

Informujemy również, że przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką (UW). Bieżące spotkanie poświęcone będzie  dyskusji artykułu: Gadsby, S., & Williams, D. (2018). Action, affordances, and anorexia: body representation and basic cognition. Synthese, 195(12), który dostępny jest tutaj (PDF).

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Rozproszone przetwarzanie predykcyjne: hipoteza wielokrotnych hierarchii a sieci małych światów

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, wraz autorem, doktorem Michałem Piekarskim (Instytut Filozofii, UKSW Warszawa), artykuł Rozproszone przetwarzanie predykcyjne a sieci małych światów: hipoteza wielokrotnych hierarchii. 

Informujmy również, że przed seminarium w pałacu Staszica o godzinie 10.00 w pokoju 231, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką. Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułu: Daniela Williamsa, “Hierarchical Bayesian models of delusion”.

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Ease of Learning Explains Semantic Universals

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 21 grudnia 2018 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 12.00.
 
Gościem seminarium będzie dr Jakub Szymanik (Instytut Logiki, Języka i Obliczeń, Uniwersytet w Amsterdamie), a przedmiotem dyskusji artykuł “Ease of Learning Explains Semantic Universals” jego współautorstwa.
Tekst do dyskusji dostępny jest tutaj (PDF)

Source: Cognitive Science in Search of Unity

Mental representations as structural representations

Dnia 20 października 2015 w godzinach 14:30-16:30 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) odbyło się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki / Cognitive Science in Search for Unity. Dyskutowano nad tekstem dra Pawła Gładziejewskiego i prof. Marcina Miłkowskiego  Mental representations as structural representations. Developing the notion (PDF).

Czytaj dalej „Mental representations as structural representations”

Skąd wiemy co widzimy i pamiętamy? Wpływ podejmowania decyzji na ocenę świadomości

Dnia 18 czerwca 2015 w godzinach 14:30-16:30 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 154 odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Będziemy dyskutować nad tekstami prof. Michała Wierzchonia (C-lab, Uniwersytet Jagielloński) na temat świadomości (tekst 1, tekst 2; użytkownik: Chalmers, hasło: Zombie2010). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!