Wielki słownik wchodzi na PocketBooki

Dostawaliśmy wiele próśb, żeby udostępnić słownik też w wersji na popularne w Polsce czytniki PocketBook. I oto już jest. Jedyny profesjonalny słownik angielsko-polski w wersji dającej się instalować na tych urządzeniach.

W porównaniu z wersją na urządzenia na Kindle jest parę różnic w formatowaniu, bo aplikacja Słownik ma pewne ograniczenia. Ale jak widać niżej, słownik jest dosyć aktualny i wie o istnieniu GPT-3.

Nasz słownik jest nie tylko gigantyczny, ale również dynamiczny. Jego zasoby będą rozwijane i uzupełniane. Wersja z poprawkami dokonanymi już w lutym 2024 roku zawiera poprawki do ponad 3 tysięcy haseł w porównaniu do poprzedniej aktualizacji w styczniu 2024 roku. Planujemy dalszą pracę nad tym słownikiem, a kolejne wersje będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich nowych nabywców z naffy.

W dodatku każdy klient może zgłosić zauważone usterki w specjalnie przygotowanym portalu – tych nie da się uniknąć przy skali tego wieloletniego przedsięwzięcia.

Instalacja

Plik wielki_en_pl.pbi należy skopiować na urządzenie PocketBook, przesyłając zakupiony plik za pomocą kabla USB do głównego katalogu, na kartę micro SD lub pobierając go na dysk bezpośrednio z internetu w urządzeniu. Następnie należy wybrać ten plik w aplikacji Książki. Instalacja nastąpi automatycznie. Aby korzystać ze słownika, należy otworzyć aplikację Słownik. W aplikacji słownik pojawi się w kategorii INNE. 

Funkcje słownikowe dostępne są wyłącznie w urządzeniach PocketBook. Nie będą działać poprawnie na innych czytnikach.

Podsumowanie projektu „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”

Projekt „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” był interdyscyplinarnym przedsięwzięciem badawczym, którego celem było opracowanie ujęcia unifikacji i integracji w dziedzinie kognitywistyki. Kognitywistyka wykorzystuje narzędzia, metody i koncepcje z różnych dziedzin, co stawia pod znakiem zapytania kwestię unifikacji badań w tej dziedzinie. Projekt zespół stawiał hipotezę, że dzięki różnorodności badania interdyscyplinarne mogą zostać zunifikowane lub zintegrowane.

W projekcie analizowano modele i ramy pojęciowe stosowane w kognitywistyce, w tym teorie ucieleśnionego poznania i przetwarzania predykcyjnego. Jednakże, mimo że były one uważane za teorie unifikacyjne, okazało się, że są one tylko pewnymi wskazówkami do opracowywania zunifikowanych teorii. Projekt skupił się również na historii nauk kognitywnych i analizie pojęciowej.

Zespół projektu składał się z filozofów, psychologów poznawczych i klinicznych, którzy podejmowali badania eksperymentalne. Projekt opierał się na stanowisku neomechanicyzmu, które jest obecnie dominującym stanowiskiem we współczesnej filozofii nauki.

Dzięki projektowi udało się opracować adekwatne opisy integracji i unifikacji, co pozwoliło lepiej uzasadnić normatywne zasady udanej interdyscyplinarnej współpracy naukowej.

Raport merytoryczny z wykonania projektu udostępniamy na naszej stronie. Zawiera on listę najważniejszych publikacji wraz ze wskazaniem poszczególnych wątków naszych badań. Kompletna lista publikacji wraz z odnośnikami dostępna jest na stronie projektu tutaj – ukazało się kilka już po napisaniu raportu, może ukażą się jeszcze dwie.

.pf-button.pf-button-excerpt { display: none; }
Source: Cognitive Science in Search of Unity

Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN organizowanego tym razem we współpracy z Instytutem Filozofii UKSW w Warszawie. Seminarium odbędzie się dnia 20 maja 2019 (poniedziałek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 06 (parter, koło recepcji) o godz. 11.00

Tym razem w ramach seminarium zapraszamy na sympozjum poświęcone książce dr Krystyny Bieleckiej, zatytułowanej: “Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?” (link)

Program sympozjum dostępny jest tutaj.

Source: Cognitive Science in Search of Unity