Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Wartości pragmatyczne a wartości epistemiczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 29 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 14.00.

 

W trakcie seminarium dyskutować będziemy z profesorem Pawłem Kawalcem (Katedra Teorii Poznania, WF, KUL) i doktorem Adamem P. Kubiakiem (Optimum Pareto Foundation) ich tekst „When Pragmatic Values Become Epistemic Values: Expanding Daniel Steel’s Argumentation Against Value-free Science in Reference to Neyman-Pearson Theory of Testing Hypotheses”. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

 
Przed seminarium o godzinie 10.00 w pokoju 231 Pałacu Staszica, odbędzie się kolejne spotykanie “reading group” z filozofii psychiatrii, kierowanej przez dr Krystynę Bielecką (UW). Bieżące spotkanie poświęcimy na dyskusję artykułu: Stinson, C. (2017). The absent body in psychiatric diagnosis, treatment, and research. Synthese, 1-24. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

Source: Cognitive Science in Search of Unity