Mental representations as structural representations

Dnia 20 października 2015 w godzinach 14:30-16:30 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) odbyło się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki / Cognitive Science in Search for Unity. Dyskutowano nad tekstem dra Pawła Gładziejewskiego i prof. Marcina Miłkowskiego  Mental representations as structural representations. Developing the notion (PDF).

W trakcie posiedzenia przedstawiono i poddano pod dyskusję tytułowe ujęcie reprezentacji umysłowych jako reprezentacji strukturalnych (tzw. S-reprezentacji). W szczególności dyskutowano m.in. podejście do relacji podobieństwa strukturalnego, które zachowuje asymetryczne ujęcie podobieństwa, a jednocześnie omija problemy, w jakie uwikłane jest definiowanie podobieństwa w kategoriach morfizmów. Reprezentacje strukturalne przedstawione zostały w kontekście teorii wyjaśniania mechanistycznego oraz interwencjonistycznej koncepcji przyczynowości. W szerszym kontekście, podczas seminarium podjęto toczący się w ramach filozofii umysłu i nauk kognitywnych spór pomiędzy zwolennikami umysłu operującego na reprezentacjach a zwolennikami antyreprezentacjonizmu (do których zaliczają się enaktywiści i niektórzy teoretycy ucieleśnionego poznania). 
 
Prócz pracowników Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN i doktorantów Szkoły Nauk Społecznych PAN, w seminarium udział wzięli również uczeni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Od roku akademickiego 2014/2015 prace seminarium prowadzone są w ramach grantu „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych / Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research” (NCN, Sonata Bis 5, DEC-2014/14/E/HS1/00803).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *