Poszukiwanie możliwych reprezentacji obiektów złożonych w pamięci roboczej

W dniu 20 XI 2014 o godzinie 11:00 w sali 164 (pierwsze piętro) odbędzie się posiedzenie seminarium, podczas którego dr Franciszek Rakowski (ICM UW) i mgr Paweł Kopka przedstawią referat pt. „Poszukiwanie możliwych reprezentacji obiektów złożonych w pamięci roboczej. Badania symulacyjne na modelowych układach sieci neuronowych”. Materiały dodatkowe zostaną udostępnione w poniedziałek na stronie internetowej seminarium. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!

Materiały

Praca magisterska dotycząca symulacji

Prezentacja na seminarium