Kłopoty z widzeniem: pierwsze posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki” w tym roku!

9 listopada 2012 o godzinie 11:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72, Warszawa) odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki”. Będziemy dyskutować tekst dra Pawła Grabarczyka (UŁ) „Kłopoty z widzeniem” (odnośnik prowadzi do pełnej wersji tekstu). Streszczenie tekstu niżej:

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobów, w jakich używane jest wyrażenie „widzieć” i wprowadzenie rozgraniczeń, które pomogą w dyskutowaniu filozoficznych problemów związanych z fenomenem widzenia. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej analizuję różnice pomiędzy obiektywnym i subiektywnym sensem wyrażenia „widzieć”. W uproszczeniu – przez „sens obiektywny” rozumiem to znaczenie, które pociąga za sobą istnienie widzianego przedmiotu; przez sens subiektywny to, które tego nie robi. W części drugiej podejmuję się podania ekstensjonalnej eksplikacji obu sensów tego wyrażenia. W szczególności, zależy mi na tym, by sensy te nie przesądzały niczego o przekonaniach obserwatora. W części trzeciej pokazuję, jak przez dołączenie zdań o przekonaniach obserwatora do podanej wcześniej eksplikacji ekstensjonalnej jesteśmy w stanie uzyskać taką klasyfikację użyć wyrażenia „widzieć”, która ułatwia formułowanie problemów dyskutowanych w filozofii umysłu za pomocą ujednoliconego zbioru warunków prawdziwości.