Pierwsze posiedzenie seminarium

Dnia 5 grudnia 2008 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki". Referat pt. Funkcjonalistyczny model umysłu a ciało i środowisko w procesach poznawczych wygłosi Marcin Jażyński.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywać się będzie od grudnia 2008 w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00