Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy na comiesięczne seminarium poświęcone problemom związanym z filozofią kognitywistyki (cognitive science). Przez „filozofię kognitywistyki” rozumiemy namysł nad procesami poznawczymi i umysłem nawiązujący do aktualnych wyników nauk empirycznych i formalnych w tym zakresie. W ramach seminarium chcemy się zajmować zarówno problemami metodologicznymi (zasadność metodologii naturalistycznych, relacja między filozofią umysłu i kognitywistyką), jak i konkretnymi problemami wyłaniającymi się z empirycznej praktyki badawczej.

Proponowana problematyka referatów:

 • Ograniczenia tradycyjnych metod kognitywistycznych
 • Poznanie ucieleśnione i osadzone w środowisku kontra solipsyzm metodologiczny
 • Metodologia psychologii ewolucyjnej
 • Rola przetwarzania informacji i obliczeń w poznaniu
 • Rodzaje reprezentacji umysłowych
 • Biosemiotyka a kognitywistyka
 • Modele obliczeniowe umysłu: koneksjonistyczne, symboliczne i inne
 • Architektury systemów poznawczych
 • Kognitywne teorie świadomości
 • Introspekcja jako metoda badawcza
 • Znaczenie wyników empirycznych psychologii dla filozofii
 • Filozofia eksperymentalna a psychologia
 • Założenia ontologiczne koncepcji kognitywistycznych
 • Epistemologia znaturalizowana a kognitywistyka

Powyższa lista ma charakter orientacyjny i otwarty; mamy nadzieję, że będzie stale uzupełniana przez kolejnych referentów.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywać się będzie od grudnia 2008 w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00 Organizatorzy: dr hab. Robert Piłat i dr Marcin Miłkowski. Kontakt