Słowniki informatyczne po polsku. Bibliografia

Bibliografia słowników informatycznych wydanych w Polsce drukiem. Jeśli wymaga uzupełnień – proszę o kontakt!

 

 1. Angielsko-polski słownik informatyczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004 (wyd. szóste). Zawiera terminologię ze Słownika naukowo-technicznego WNT oraz nowsze terminy. Przydatny, choć stosunkowo niewielki – zawiera 11000 haseł (poprzednie wydania nosiły nazwę Mały słownik…, później Podręczny słownik…). Zawarty w pakiecie "Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie, 279 000 haseł" systemu Leksykonia.
 2. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. Terminologia jest tu nienajnowsza, lecz znaleźć można te terminy, których nie ma w aktualniejszych słownikach. Są to zwłaszcza określenia związane z dużymi komputerami, szeregowaniem zadań, sieciami rozległymi i informatyką teoretyczną. Dostępny w wersji elektronicznej jako baza Leksykonii, oddzielnie i w zestawie.
 3. Duży słownik informatyczny angielsko-polski, Jacek Szaniawski, ArsKom, Warszawa 1998 (wyd. drugie, poprawione i uzupełnione). Koniecznie trzeba mieć. O popularności tego słownika świadczyć może choćby to, że powstał jego plagiat. Największy zestaw haseł, a dostępna jest też wersja w postaci płytki CD-ROM (Duży słownik informatyczny angielsko-polski. wer. 1.0 na CD, Warszawa 1998), gdzie zamieszczono także słownik skrótów tego samego autora. Zapraszam do lektury powstałej przed kilkoma laty recenzji tego słownika. W kwietniu 2003 na rynku ukazała się trzecia, rozszerzona edycja tej klasycznej pozycji.
 4. Słownik skrótów informatycznych angielsko-polski, Jacek Szaniawski, ArsKom, Warszawa 1997. Słownik ten zawarty został na CD-ROM-ie z Dużym słownikiem… tegoż autora (por. wyżej). Obszerny, 5100 haseł.
 5. Słownik informatyczny angielsko-polski, Andrzej Marciniak i Michał Jankowski, PWN, Warszawa-Poznań 1991. 22 335 haseł. Bardzo solidnie opracowane hasła z zakresu programowania (niektórych haseł nie znajdziemy w innych słownikach), lecz w większości terminologia dotyczy starszych systemów (z lat 70. i 80.).
 6. Leksykon angielskiej terminologii komputerowej, Andrzej Heyduk, Polska Oficyna Wydawnicza Double Click Books, Chicago 1991 (Wrocław 1991). 2000 haseł z objaśnieniami; autor tępi zapożyczenia i definiuje proste terminy. Dzisiaj już pozycja archiwalna.
 7. Kieszonkowy słownik terminów komputerowych, pod red. dra Józefa L. Szmidta, Agencja Wydawnicza Paweł Zapaśnik, Warszawa 1991. Zgodnie z tytułem, jest to mikroskopijny niemal słowniczek, z polską częścią leksykonową i indeksem angielsko-polskim.
 8. Sieci komputerowe. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Piotr Kosowicz, Wydawnictwo Elektronik, Wrocław 1991. Niestety, pozycja trudno dostępna. Terminologia również w dużej mierze dosyć archaiczna.
 9. Technika mikrokomputerowa. Słownik pięciojęzyczny, Andrzej Markowski i Andrzej Rydzewski, WNT, Warszawa 1993. Zawiera tylko około 600 haseł, ale za to w pięciu językach.
 10. Angielsko-polski słownik skrótów. Elektronika, informatyka, teleinformatyka., WNT, Warszawa 1992. Zawiera ok. 5000 haseł, niestety nienajnowszych.
 11. Ilustrowany słownik techniki komputerowej, Andrzej Rydzewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995. Definicje około 400 haseł, do tego indeks angielsko-polski. Nienaganna polszczyzna, dosyć dogłębne definicje rekompensują ubogi zbiór słownictwa. O dziwo, hasła się mało zdezaktualizowały.
 12. Podręczny słownik komputerowy angielsko-polski, Zygmunt Majewski, Wydawnictwo EXIT, Warszawa (brak daty). Zawiera około 10000 haseł.
 13. Leksykon grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej, Roy Latham, tł. Jan Zabrodzki, WNT, Warszawa 1997. Zawiera definicje terminów z zakresu grafiki, w nawiasach podano odpowiedniki angielskie. Nieduża książka, ale przydatna.
 14. Sieci Novell. Słownik angielsko-polski, Wojciech Deresiński, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998. Zawiera ok. 9000 haseł z zakresu sieci Novell (2.x-4.x). Sporo terminów sieciowych, których nie ma gdzie indziej. Niektóre tłumaczenia są trafne, inne – kontrowersyjne. W późniejszych tłumaczeniach oprogramowania firmy Novell ten słownik nie stał się podstawą terminologiczną, przez co nie odpowiada terminologii oficjalnej.
 15. Praktyczny słownik komputerowy, angielsko-polski, polsko-angielski, Oliver Rosenbaum, oprac. Dariusz Majkowski, rea – Cornelson, Warszawa (brak daty, ale książka pojawiła się w księgarniach w końcu 1999 r.). Około 20 000 haseł; jedyny słownik z tak obszerną częścią polsko-angielską. Niestety, hasła są bardzo lakoniczne; niekiedy odpowiedniki sprawiają wrażenie niepoprawnych. Brak jakichkolwiek wyjaśnień kontekstu użycia utrudnia posługiwanie się książką.
 16. Słownik komputerów i Internetu, S. M. H. Collin, C. Głowiński, Peter Collin Publishing – Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1999. Około 10 000 haseł z anglojęzycznymi definicjami i przykładami użycia. Bardzo niewiele usterek (choć wprowadzenie polskiego odpowiednika bootowanie wydaje się całkowitą pomyłką); indeks polsko-angielski dodatkowo zwiększa walory publikacji.
 17. Słownictwo znormalizowane. Technika informatyczna, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1999. Słownik z definicjami; zawiera około 1500 haseł polskich z odpowiednikami angielskimi i francuskimi (są indeksy). Definicje, niestety, bardzo często są wadliwie zbudowane. Wydawnictwa normalizacyjne powinny wyróżniać się starannością; tu jednak jest inaczej. Gdyby to był zwykły słownik, zrozumiałe byłyby nieliczne usterki (np. hasło konferencja spowolniona zamiast moderowana!); gdy w grę wchodzi jednak próba standaryzacji terminologii, takie błędy są niedopuszczalne. Miejmy nadzieję, że kolejne Polskie Normy będą wolne od tych wad.
 18. Słownik terminów komputerowych, Kurt Lekanger, tł. Przemysław Doleżych, Egmont Polska, Warszawa 1998. Tłumaczenie słownika definicji (wydanego w dwóch częściach: A-M i N-Z) w ramach serii samouczków komputerowych. Rzecz przełożona z duńskiego (!), przy czym wydawcą oryginału jest wydawnictwo IDG, co gwarantuje profesjonalizm. Trudno ocenić liczbę haseł, lecz definicje i polskie odpowiedniki wydają się trafne.
 19. Słownik terminów komputerowych, Bryan Pfaffenberger, tł. Leksem, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. Ponad 4000 haseł, z indeksem angielsko-polskim. Zwykle hasła bardzo solidne, niemniej tłumaczenie "grubokońcowość" (Big-Endian), choć poprawne, jest dosyć symptomatyczne – żaden polski informatyk nie użyje tego słowa, więc szukanie go w słowniku tym bardziej nikomu do głowy nie przyjdzie. Nie wiem, dlaczego tłumaczone są nazwy własne instytucji i standardów.
 20. Słownik telekomunikacji i sieci komputerowych, Jan Łazarski, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2000, 539 stron. Wedle wydawcy ten leksykon zawiera kilkadziesiąt tysięcy haseł (brak precyzyjniejszego określenia). Wydaje mi się jednak, że prędzej są to okolice 20 niż 40 tysięcy. Słownik opracowany nieco niedbale, zdarzają się literówki; szata graficzna odstręcza. Hasła opracowano encyklopedycznie, najczęściej fachowo, niekiedy z niewielkimi usterkami.
 21. Informatyka. Słownik encyklopedyczny, Zdzisław Płoski, Wydawnictwo EUROPA, wydanie II, Wrocław 2001. Zawierający ponad 6000 terminów leksykon z definicjami i indeksem angielsko-polskim. Moim zdaniem, jeden z najlepszych słowników tego rodzaju, zwłaszcza w części polsko-polskiej (choć w indeksie spotyka się takie kwiatki, jak „WinAMP = gramofon internetowy”, to raczej kwestia specyficznego poczucia humoru autora, a więc kwiatek w butonierce). Dołączono płytkę z programem, ale zawiera ona pierwsze wydanie słownika. Niestety.
 22. Słowniczek terminów komputerowych angielsko-polski, Wiesław Piotr Mikulak, Wydawnictwo Benkowski 2000. Bezczelny plagiat mojego słownika, z dołożoną częścią haseł własnych. Nie widzę wznowień w księgarniach (czyżby wycofany z rynku?); autor nie raczył nawet odpowiedzieć na mój e-mail z próbą polubownego załatwienia sprawy. Mające obecnie prawa autorskie do mojego słownika wydawnictwo IDG.PL zrezygnowało z drogi sądowej, nie widząc w tym szczególnych korzyści — i może słusznie.
 23. Słownik informatyczny dla każdego, Anna Korchut, Sławomir Żaboklicki. Wydawnictwo InterBook, 2001. Nie widziałem pozycji; wiem, że można kupić w księgarniach internetowych.
 24. Słownik informatyczny angielsko-polski polsko-angielski, Jacek Illg, Tomasz Illg, Wydawnictwo Videograf II, Katowice 2003, s. 538. 35 tys. haseł. Słownik obszerny, opracowany na podstawie czeskiej pozycji Jiriego Hynka i Ramila Vitkovskiego, Anglicko-cesky a cesko-anglicy slovnik vypocetni techniky a informacnich technologii. Polskie odpowiedniki w ogromnej mierze pokrywają się z propozycjami Marciniaka i Jankowskiego. Co prawda, file to już u Illgów nie „zbiór”, ale record to nadal „zapis”. Pozycja opracowana starannie na poziomie edytorskim.
 25. Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski, Iwona Kienzler, Ivax, Warszawa 2003, s. 246. Niewielki słownik znanej autorki słowników angielsko-polskich i polsko angielskich.
 26. Słownik pojęć komputerowych, pod red. Valerie Illingworth i Johna Daintitha, przeł. Robert Drachal, Wyd Świat Książki, Warszawa 2004. Kolejny słownik definicyjny, 1600 haseł.
 27. Słownik popularny angielsko-niemiecko-polski terminów komputerowych i informatycznych, Paweł Bąk i in., rea, Warszawa 2006. 30000 haseł, ale łącznie we wszystkich językach (podstawowych haseł angielskich jest niecałe 9,5 tys.), z płytą CD. Słownik na pierwszy rzut oka wydaje się zbliżony do poprzednich dwóch słowników wydawnictwa rea, angielsko-polskiego i niemiecko-polskiego (twórcza kompilacja?); jest jednak znacznie droższy.
 28. Polsko-angielski słownik informatyczny, WNT, Warszawa 2007, s. 408. 12 tysięcy haseł z bazy leksykalnej WNT, znanej już z poprzednich słowników.
 29. Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej, angielsko-polski, polsko-angielski, Mariusz Trojański, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007. Pozycja sprawia wrażenie niezwykle obszernej (606 stron), lecz jest wydrukowana dosyć dużą czcionką, a hasła są encyklopedyczne, a nie słownikowe w ścisłym sensie. Dlatego też obejmują zaledwie 6000 haseł, czyli stosunkowo niewiele. Wyrywkowa lektura jednak wskazuje, że publikację opracowano solidnie, z dużym akcentem na rozmaite handlowo-biznesowe zastosowania informatyki.
 30. Dictionary of Telecommunications and Computers, Marcin Miłkowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008. Słownik mojego autorstwa w wydaniu podręcznym: 15 tysięcy haseł bazowych, lecz wybranych na podstawie analiz ilościowych w tekstach informatycznych, a do tego jedyna w takich słownikach część polsko-angielska, która nie jest wyłącznie wynikiem tłumaczenia starej pozycji zagranicznej. Oprócz terminów informatycznych także telekomunikacyjne. Niestety, pozycja jest dosyć droga, ale za to ładnie się prezentuje. Nie będę dokładniej recenzował, bo w końcu sam ten słownik opracowałem 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *