The Polish Language in the Digital Age

Information technology changes our everyday lives. We typically use computers for writing, editing, calculating, and information searching, and increasingly for reading, listening to music, viewing photos and watching movies. We carry small computers in our pockets and use them to make phone calls, write emails, get information and entertain ourselves, wherever we are. How does this massive digitisation of information, knowledge and everyday communication affect our language? Will our language change or even disappear? These are the kinds of questions that I answer in the META-NET publication: The Polish Language in The Digital Age. Freely downloadable!

modi2hocr

Microsoft Office contains a decent OCR engine, yet it does not create PDF files with a text layer on it. This project contains a script that takes a tif file and converts it into HOCR format (HTML + OCR). This can be then processed with a simple Java program to get a PDF file. Grab it here.

Conferences and Talks

 1. III Sympozjum Trans-dyscyplinarne “Uniwersalność w nauce i filozofii”, Modzele Bartłomieje (31.05. 1997)
 2. “Nietzsche and the Post-Analytical Philosophy”, University of Southampton (11-12.09.1999); in section 2a ( Powers of Freedom) I had a talk Freedom as Creativity. The Significance of Nietzsche’s Thought for Contemporary Post-Analytical Philosophy
 3. IX. Internationaler Kant-Kongress, Humboldt Universität zu Berlin (26- 31.03.2000)
 4. Internationaler Kongress zum 100. Todestag Friedrich Nietzsches, Naumburg (24-27.08.2000); in the section Ethik bei Friedrich Nietzsche I had a talk Freiheit als Ethik bei Friedrich Nietzsche
 5. “The Tree Fell, But Did Anyone Hear It? Nietzsche and Bildung”, University of Durham (8-10.09. 2000); in section 2 I had a talk Nietzsche and Classical Philology. The Controversy over the Bildung
 6. Pragmatism Today, Universität Konstanz (12-15.05.2001)
 7. Czym jest umysł?, Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Cieszynie, Bielsko-Biała 25-27 września 2003
 8. Jak istnieje umysł, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, UMK Toruń, 17.12.2003 (I had a talk Heterofenomeologia a zagadnienie introspekcji)
 9. Debate over Urszula Żegleń’s book Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami, Polskie Towarzystwo Filozoficzne i IF UMCS, Lublin, 11.03.2004 (I had a talk Przypisywanie intencji, czyli jak to z termostatem było)
 10. Formy reprezentacji umysłowych, IFiS PAN i WP-A UAM, Jarocin, 18-19. 06.2004 (I had a talk Rzeczywiste wzorce intencjonalności)
 11. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.08.2004 (I had a talk O typach argumentacji przeciwko qualiom w sekcji Filozofia umysłu)
 12. Cognitive Systems as Representational Systems, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Sekcja Metodologii Nauk Komitetu Naukoznawstwa PAN, Toruń, 29-30.09.2004 (I had a talk Why cognitive systems are not only intentional, but representational as well?)
 13. EMPATIA – kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna, III Seminarium Kognitywistyczne, UMCS, Lublin, 19-20 May 2005 (I had a talk Empatia contra teoria analogii)
 14. E-CAP 2005 @ MDH (European Computing and Philosophy Conference), Uniwersytet Mälardalen, Sweden, 2-4 June 2005 (I had a talk Is computationalism trivial? – tu znajduje się abstrakt w formacie PDF, a tu prezentacja w formacie PDF)
 15. Toward the Science of Consciousness (TSC2005), Methodological and Conceptual Issues, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Denmark, 17-20 August 2005 (I had a talk Is there any difference between heterophenomenology and neurophenomenology? – the whole book of abstracts is here)
 16. Fifth European Congress for Analytic Philosophy, Lisbona University, 27-31st August 2005 (I had a talk On types of arguments against qualia)
 17. Kazimierz Naturalized Epistemology Workshop ’05, UMCS & KUL, 2-6 September 2005 (I had a talk Making naturalized epistemology normative)
 18. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne I. Funkcje umysłu, 17-19 November 2005 (I had a talk Poziomy funkcjonalnej analizy umysłu)
 19. Computers and Philosophy (i-C&P), 3-5 May 2005, Laval, France (I had a talk Is evolution algorithmical?)
 20. Kazimierz Naturalized Epistemology Workshop 2006 (KNEW’06), 1-5 September 2006, Kazimierz Dolny (organized with Konrad Talmont-Kamiński as a member of Center of Philosophical Research)
 21. Modularność Umysłu, IFiS PAN i WPA UAM w Kaliszu, 18-20 September 2006, Jarocin (I had a talk Architektury modularne – funkcje, indywiduacja modułów i poziomy opisu)
 22. Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Badania nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 12 October 2006 (I took part in the panel Jak zreformować polskie uniwersytety? – my presentation is here).
 23. Embodied and Situated Cognition, UMK, Toruń, 16-18 November 2006 (I had a talk Extended Computational Systems and Extended Minds – my presentation is here, and the abstract here). There are also video clips from the conference.
 24. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Umysł w świecie – świat w umyśle, 1-2 December 2006, Poznań (I had a talk Czy architektura umysłu to taka sobie bajeczka? (Na przykładzie psychologii ewolucyjnej) – my presentation is here, and the abstract – here).
 25. Practical Applications in Language and Computers PALC 2007, 22 April 2007, Łódź (in the Polish section I had a talk Zautomatyzowane tworzenie korpusów błędów dla języka polskiego – my presentation is here).
 26. XVII Interuniversity Workshop on Philosophy and Cognitive Science: Peter Carruthers, 24-26th May 2007, Palma de Mallorca (I had a talk When weak modularity is robust enough?)
 27. European Computing and Philosophy Conference, Twente University, 21-23 June 2007, Twente, Holand (I had a talk What difference does embodiment make? – my presentation is here)
 28. Toward a Science of Consciousness, Budapest, Hungary, 23-26th July 2007 (I had a talk QuantumMary meets computationalism, which is in the book of abstracts – the presentation is here)
 29. Utajone Funkcje Umysłu, Jarocin, 27-28th September 2007 (I had a talk Antyrealizm i realizm w postulowaniu utajonych funkcji umysłu)
 30. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań, UAM, 18-19th April 2008 (I had a talk Modularność: ujęcie funkcjonalne czy architekturalne?)
 31. Drugie Łódzkie Warsztaty Filozoficzne. Język i technologia. Wątki lemowskie w filozofii nauki i kultury, Łódź, UŁ/KNF, 25-27th April 2008, (I had a talk Nauki reinżynieryjne)
 32. Argumentation as a Cognitive Process, Toruń, UMK/PTK, 15-17th May 2008 (I had a talk What kind of cognitive process is argumentation)
 33. 31st International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 10-16th August 2008 (I had a talk Defining ontological naturalism – here is the presentation)
 34. 6th European Congress of Analytic Philosophy, Uniwersytet Jagielloński, Cracow, 21st-26th August 2008 (I had a talk When physical systems realize computation? – here is the abstract)