Donald Davidson: Polish Bibliography

Polish Bibliography of Donald Davidson

DONALD DAVIDSON: BIBLIOGRAPHY

Translations into Polish

* * *

1. MONOGRAPHIES

Year Author/Editor, Title, Publication Data
1996 Urszula Żegleń (ed.): Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Lublin 1996: Towarzystwo Naukowe KUL. [Contains articles (translated into Polish) by Davidson, Krystyna Misiuna, Ryszard Wójcicki, Jan Woleński, Gabriel Segal, Adam Grobler, Kirk A. Ludwig, Peter Pagin, Petr Kotatko, Herman Cappelen and Ernie LePore, Tadeusz Szubka, Jan Hauska, Andrzej Zabłudowski, Stanisław Judycki, Ariela Lazar and Davidson's replies; the book is a result of Ernie LePore's conference 'Language and Understanding', that took place in March, 1994]
1997 Andrzej Nowakowski: Semantyka Donalda Davidsona. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1997. (Introduction by Urszula Żegleń). (Written originally in Polish, ie. this is not a translation).

2. ESSAYS

Title  (English) Title (Polish) Translated by Publication Data Pages
Thought and Talk Myśl i mowa Barbara Stanosz B. Stanosz (ed.): Język w świetle nauki. Warsaw: Czytelnik 1980.  
On the Very Idea of Conceptual Scheme O schemacie pojęciowym Jarosław Gryz  in: B. Stanosz (ed.): Empiryzm współczesny. Warsaw 1991:  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (reprinted in "Literatura na świecie" 5/1991). 280-297
Mental Events Zdarzenia mentalne Tadeusz Baszniak in: B. Stanosz (ed.): Empiryzm współczesny. Warsaw 1991:  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (reprinted in: D. Davidson: Eseje o prawdzie, języku i umyśle, see below). 258-279
The Method of Truth in Metaphysics Metoda prawdy w metafizyce  Tadeusz Szubka in: Tadeusz Szubka (ed.): Metafizyka w filozofii analitycznej. Lublin 1995: Towarzystwo Naukowe KUL.

79-94 

The Folly of Trying to Define Truth Szaleństwo prób definiowania prawdy Paweł Łuków (version (b) contains corrections by Robert Piłat & T. Szubka) (a) Przegląd Filozoficzny 5 (1996) no. 1 (17) and reprinted in: (b) Urszula Żegleń (ed.): Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Lublin 1996: Towarzystwo Naukowe KUL. 111-127 (a); 33-52 (b).
Communication and Convention Komunikacja i konwencje Gabriel Kurczewski Principia XVIII-XIX, 1997. 95-113
How is the Weakness of the Will possible? Jak jest możliwa słabość woli? Wacław Jan Popowski in: Jacek Hołówka (sel. & ed.): Filozofia moralności. Fragmenty filozofii analitycznej. Tom IV. Warsaw 1997: Wydawnictwo SPACJA – Fundacja Aletheia. 81-106

3. ANTHOLOGIES

Eseje o prawdzie, języku i umyśle, B. Stanosz (sel. & ed.), Biblioteka współczesnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. Contains:

Truth and Meaning (Prawda i znaczenie) tr. Jarosław Gryz
True to the Facts (Zgodność z faktami), tr. Michał Szczubiałka
Semantics for Natural Languages (Semantyka dla języków naturalnych), tr. Marek Witkowski
In Defence of Convention T (W obronie konwencji T), tr. Michał Szczubiałka
Radical Interpretation (Interpretacja radykalna), tr. Paweł Józefowicz
Belief and the Basis of Meaning (Przekonania a podstawy znaczenia), tr. Barbara Stanosz
Toward a Unified Theory of Meaning and Action (Ku jednolitej teorii znaczenia i działania), tr. Barbara Stanosz.
Mental Events (Zdarzenia mentalne), tr. Tadeusz Baszniak
Material Mind (Umysł materialny), tr. Tadeusz Baszniak
Psychology as Philosophy (Psychologia jako filozofia), tr. Cezary Cieśliński
Rational Animals (Zwierzęta racjonalne), tr.Cezary Cieśliński

This bibliography  was compiled by Marcin Miłkowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *