Language // Język

Trwają dyskusję nad polonizacją interfejsu komputerów Apple. Tym ciekawsze, że tradycyjna terminologia polskich komputerów Apple nie przyjęła się powszechnie.

Czytaj więcej: Ikona czy znaczek?

Wydawałoby się, nie ma bardziej oczywistej zasady ortograficznej niż "nazwy własne piszemy wielką literą". A jednak... Nowa wersja rozważań nad pisownią „Internetu”.

Czytaj więcej: Pisownia wyrazu „Internet” („internet”?)

Bibliografia słowników informatycznych wydanych w Polsce drukiem. Jeśli wymaga uzupełnień - proszę o kontakt!

Czytaj więcej: Słowniki informatyczne po polsku. Bibliografia

Niewiele jest na rynku słowników informatycznych. Jeszcze mniej jest słowników w miarę obszernych. Zadanie, z którym mierzy się autor takiego słownika, jest zaiste trudne: po pierwsze, musi znać lub wręcz tworzyć najnowszą terminologię specjalistyczną; po drugie, musi uporać się z kontrowersjami dotyczącymi pewnych terminów fachowych. Co więcej, każdy gotowy słownik staje się prawie natychmiast nieaktualny, a wybory terminologiczne autora okazują się wkrótce przedwczesne. Dlatego też nie ma praktycznie możliwości, aby stworzyć tu dzieło doskonałe.

Czytaj więcej: Duży słownik informatyczny Jacka Szaniawskiego - recenzja

Parę lat temu napisałem: "Jak wiadomo, niewiele jest rzeczy budzących równie wiele kontrowersji, co polska terminologia informatyczna". Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Liczba tłumaczeń, skala przedsięwzięć translatorskich, a przede wszystkim wymagania wielkich koncernów przyczyniły się do wypracowania pewnych zasad.

Mój słownik miał za zadanie po pierwsze "zinwentaryzować" nowe terminy wprowadzane do polskiego słownictwa informatycznego, a po drugie zaproponować polskie odpowiedniki nowych - często również w języku angielskim - terminów. Wydaje mi się, że oba zadania spełnił przynajmniej częściowo.

Tekst, który właśnie ukazał się na ekranie Państwa komputerów, powstał jako komentarz do słownika. Wkrótce jednak zaczął się przeistaczać w przewodnik dla tłumaczy informatycznych. Z licznych listów wnioskuję, że przydaje się on wielu osobom w doskonaleniu warsztatu. Bardzo proszę o komentarze, są one bardzo pomocne. Lista szczególnie "zasłużonych" komentatorów znajduje się na końcu tego tekstu.

I może jeszcze jedna uwaga: im więcej opisuję w tym poradniku, tym więcej nowych pomysłów mi się nasuwa. Z braku czasu (no cóż, tłumacz-praktyk nie może całkowicie poświęcać się teoretyzowaniu) uzupełniam tekst sporadycznie, lecz obiecuję, że uaktualnieniom nie będzie końca.

Czytaj więcej: Przekład tekstów informatycznych na język polski