Language // Język

RT @PsychScientists: Full pdf of James J Gibson (1950) The Perception of the Visual World https://t.co/d8d21yPXFv
I just uploaded 'Models of Environment' on Herb Simon approach to environment(s) to @academia! https://t.co/42yHkee9hl
RT @pradeu: Reminder: #Postdoc & #PhD positions in #Philosophy of biology @philbiomed / Conceptual #biology in #Bordeaux, #immunology lab @…
RT @jfcryan: A Computer to Rival the Brain- interesting article on status of AI & computational neuroscience https://t.co/b78jLEMYt7 via @k
RT @RoundedGlobe: Just published, free to download, legal to share: https://t.co/FZTDRkBOIx https://t.co/hIxtzSVraH

Kognitywistyka. Reprezentacje: teksty już dostępne

 Na stronie Przeglądu Filozoficzno-Literackiego udostępnione zostały prawie wszystkie artykuły z numeru specjalnego "Kognitywistyka. Reprezentacje", finansowanego z grantu NCN przyznanego na mocy decyzji DEC-2011/03/B/ HS1/04563. Niestety, nie możemy udostępnić niektórych przekładów ze względu na to, że prawa do publikacji posiadają wydawcy (a nie autorzy). Wyjątkami są jedynie teksty Lewisa Carrolla (już nieobjęte prawami autorskimi) i tekst Freda Dretskego, który miał wszelkie prawa do swojego klasycznego już tekstu i przyznał nam prawa do publikacji przekładu.

Dziękuję w tym miejscu wszystkim autorom i tłumaczom tekstów zamieszczonych w tym numerze PFL. I zapraszam do lektury!