Language // Język

RT @PsychScientists: Full pdf of James J Gibson (1950) The Perception of the Visual World https://t.co/d8d21yPXFv
I just uploaded 'Models of Environment' on Herb Simon approach to environment(s) to @academia! https://t.co/42yHkee9hl
RT @pradeu: Reminder: #Postdoc & #PhD positions in #Philosophy of biology @philbiomed / Conceptual #biology in #Bordeaux, #immunology lab @…
RT @jfcryan: A Computer to Rival the Brain- interesting article on status of AI & computational neuroscience https://t.co/b78jLEMYt7 via @k
RT @RoundedGlobe: Just published, free to download, legal to share: https://t.co/FZTDRkBOIx https://t.co/hIxtzSVraH

Wielki słownik angielsko-polski

Okładka słownikaWielki słownik angielsko-polski, opracowany przez zespół pod red. dr. hab. Dariusza Jemielniaka i moim, po ponad ośmiu latach pracy zespołu, zawiera 1,8 miliona wyrazów, opisujących kilkaset tysięcy znaczeń (objaśnień, idiomów i przykładów użycia, w tym skrótów, synonimów i wyrazów przeciwstawnych) w ramach ponad dwustu tysięcy definicji. Jest największym na świecie słownikiem angielsko-polskim opracowanym przez zespół językoznawców. To także pierwszy słownik opracowany w XXI wieku na podstawie badań rzeczywistego użycia języka angielskiego (gigantycznych korpusów angielszczyzny amerykańskiej, brytyjskiej i kanadyjskiej), obejmujący nie tylko słownictwo ogólne, ale tez terminologie i idiomy typowe dla biznesu, finansów, prawa, medycyny, różnych obszarów techniki i nauki, obejmujących łącznie ponad 150 dziedzin! Jako pierwszy odnotowuje choćby wyrazy takie jak QWERTY, screenager, smartphone, tablet czy boccia, wraz z ich poprawną angielską wymową.