Language // Język

Helen Beebee: break stereotypes that innate talent determines success in philosophy and implement collab rules in s… https://t.co/0ampHzcNjM
Philip Kitcher's keynote: the best philosophy has always been synthetic, not analytic. #EPSA17
https://t.co/h8EQDM6xjO Understanding Social #cognition Oct 20-22, ext. deadline Aug 31, Lublin, Poland, @danieldennett as keynote #CogSci
U Hahn during #CogSci2017: why are there so many crazy (irrational) people? https://t.co/yhfsK1wHGy
K Friston explains everything neatly again during his talk on #CogSci2017 https://t.co/IAGXizuthX

Przewodnik po filozofii umysłu

Okładka przewodnikaWłaśnie ukazał się przygotowywany przeze mnie razem z Robertem Poczobutem Przewodnik po filozofii umysłu. Ta obszerna praca to pierwszy w języku polskim podręcznik filozofii umysłu, skonstruowany z perspektywy filozofii uprawianej w kontekście nauki. Przewodnik dzieli się na następujące części:

  • Problem psychofizyczny
  • Percepcja i pamięć
  • Reprezentacje umysłowe
  • Świadomość, samoświadomość, jaźń
  • Teoria działania i umysły innych
  • Informacja, procesy obliczeniowe, sztuczna inteligencja 
  • Ewolucja umysłu i filozofia neuronauk

 

SPIS TREŚCI

Marcin Miłkowski, Robert Poczobut

Wprowadzenie ..... 7

 

Problem psychofizyczny

Marcin Iwanicki

Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty ..... 37

 

Robert Poczobut

Relacje psychofizyczne ..... 85

 

 

Percepcja i pamięć

Łukasz Przybylski

Procesy percepcyjne ..... 127

 

Szymon Wróbel

Rodzaje pamięci ..... 163

 

Reprezentacje umysłowe

Urszula M. Żegleń

Treść i reprezentacje umysłowe ..... 213

 

Robert Piłat

Wyobrażenia, modele umysłowe, pojęcia ..... 253

 

Tadeusz Ciecierski

Postawy propozycjonalne ..... 311

 

Świadomość, samoświadomość, jaźń

Andrzej Klawiter

Świadomość. Wprowadzenie do współczesnych dyskusji ..... 353

 

Renata Ziemińska

Samoświadomość i samowiedza ..... 395

 

Józef Bremer

Jaźń i tożsamość osobowa ..... 427

 

Teoria działania i umysły innych

Katarzyna Paprzycka

Analityczna filozofia działania. Problemy i stanowiska ..... 465

 

Wioletta Dziarnowska

Sposoby poznawania innych umysłów ..... 495

 

Informacja, procesy obliczeniowe, sztuczna inteligencja

Marek Hetmański

Umysł a informacja ..... 537

 

Marcin Miłkowski

Sztuczna inteligencja i obliczeniowe teorie umysłu ..... 579

 

Stanisław Krajewski

Umysł a metalogika ..... 619

 

Ewolucja umysłu i filozofia neuronauk

Krzysztof Łastowski, Magdalena Reuter

Ewoluujące umysły. Koncepcje, hipotezy, argumenty empiryczne ..... 651

 

Piotr Przybysz

Neurofilozofia i filozofia neuronauk ..... 689

 

Indeks osób ..... 735

 

Indeks rzeczowy ..... 749

 

Informacje o Autorach ..... 775