Language // Język

Dr. Thomas C. King (Digital Ethics Lab @oxfordethicslab) – recipient of this year's Herbert A. Simon award – will b… https://t.co/Itl2HD19aA
International Association for Computing and Philosophy IACAP 2018 in June 21-23, 2018, Warsaw, Poland: deadline ext… https://t.co/zIv5tyHcwl
@IACAP 2018 annual conference deadline is approaching (Feb 15): https://t.co/MeWZxnxNKQ #computation #philosophy
CFP: #avant Special Issue: Thinking with Images & Best Paper Award for Young Scholars. Deadline: 1 July 2018.… https://t.co/TlxuT0YBrG
@gomezramirez_ac Official or pirated version?

Polemiki filozoficzne Andrzeja Zabłudowskiego

Image Właśnie ukazała się książka Andrzeja Zabłudowskiego (1938 - 2008), zawierająca zarówno prace, które się ukazały oryginalnie po polsku, jak i artykuły anglojęzyczne - w znakomitym przekładzie Witolda Hensla i moim.

Zabłudowski jako jeden z nielicznych polskich filozofów swojego pokolenia uczestniczył w szeregu ważnych dyskusji, które toczono na łamach najbardziej prestiżowych światowych czasopism; publikował w „Studiach filozoficznych”, „The Journal of Philosophy”, „Philosophical Review”, „Pacific Philosophical Review”, „Midwest Studies in Philosophy”, spierając się z takimi znakomitościami, jak Quine, Goodman, Kripke, Davidson czy Marcus. Jego teksty odznaczały się niezwykłą rzetelnością oraz rzadko spotykanym wyrafinowaniem (nazwisko Zabłudowski stało się niemal synonimem trafnego kontrprzykładu) – zawsze dokładał starań, by zbadać wszystkie rozsądne interpretacje poglądów danego autora, wytrwale poprawiając niefortunne sformułowania, które w swym pierwotnym kształcie prowadziły do zgoła niepożądanych wniosków.

Dyskusja Zabłudowskiego z Goodmanem na temat teorii rzutowania przeszła do historii jako jeden z najdłuższych pojedynków filozoficznych XX wieku i, choć sam Goodman nigdy tego nie przyznał, dla jego pragmatystycznego rozwiązania „nowej zagadki indukcji” wymiana ciosów z Zabłudowskim skończyła się nader smutno: mimo licznych korekt teoria rzutowania legła w gruzach. Oprócz artykułów na temat tego sporu na niniejszą książkę składają się również inne, nie mniej błyskotliwe, prace takie, jak choćby Sprawdzalność i znaczenie, O Quine’a teorii niezdeterminowania przekładu, O równoznaczności i modalnościach ontycznych czy O rozwiązaniu zagadki Kripkego przez Marcus i kilku pokrewnych sprawach.