Language // Język

Seminarium "Filozofia kognitywistyki"

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, p. 225

tel. 22 657 28 28

IFiS PAN

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 6 marca 2009. Referat Przestrzenne podstawy ucieleśnienia przedstawi Przemysław Nowakowski. Paweł Gładziejewski wygłosi referat Czytanie innych umysłów za pomocą symulacji motorycznej .

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00.

Niżej streszczenia obu wystąpień.

Czytaj więcej: Marcowe posiedzenie seminarium

Dnia 9 stycznia 2008 odbędzie się drugie posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki". Referat pt. Od funkcjonalizmu słabego do mocnego wygłosi Witold Hensel. Tu znajduje się tekst referatu (w języku angielskim: From Weak Functionalism to Strong, and Back).

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00.

Dnia 5 grudnia 2008 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki". Referat pt. Funkcjonalistyczny model umysłu a ciało i środowisko w procesach poznawczych wygłosi Marcin Jażyński.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywać się będzie od grudnia 2008 w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00

Zapraszamy na comiesięczne seminarium poświęcone problemom związanym z filozofią kognitywistyki (cognitive science). Przez „filozofię kognitywistyki” rozumiemy namysł nad procesami poznawczymi i umysłem nawiązujący do aktualnych wyników nauk empirycznych i formalnych w tym zakresie. W ramach seminarium chcemy się zajmować zarówno problemami metodologicznymi (zasadność metodologii naturalistycznych, relacja między filozofią umysłu i kognitywistyką), jak i konkretnymi problemami wyłaniającymi się z empirycznej praktyki badawczej.

Proponowana problematyka referatów:

 • Ograniczenia tradycyjnych metod kognitywistycznych
 • Poznanie ucieleśnione i osadzone w środowisku kontra solipsyzm metodologiczny
 • Metodologia psychologii ewolucyjnej
 • Rola przetwarzania informacji i obliczeń w poznaniu
 • Rodzaje reprezentacji umysłowych
 • Biosemiotyka a kognitywistyka
 • Modele obliczeniowe umysłu: koneksjonistyczne, symboliczne i inne
 • Architektury systemów poznawczych
 • Kognitywne teorie świadomości
 • Introspekcja jako metoda badawcza
 • Znaczenie wyników empirycznych psychologii dla filozofii
 • Filozofia eksperymentalna a psychologia
 • Założenia ontologiczne koncepcji kognitywistycznych
 • Epistemologia znaturalizowana a kognitywistyka

Powyższa lista ma charakter orientacyjny i otwarty; mamy nadzieję, że będzie stale uzupełniana przez kolejnych referentów.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywać się będzie od grudnia 2008 w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00 Organizatorzy: dr hab. Robert Piłat i dr Marcin Miłkowski. Kontakt