Language // Język

Seminarium "Filozofia kognitywistyki"

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, p. 225

tel. 22 657 28 28

IFiS PAN

Dnia 8 stycznia 2010 o godzinie 12:00 w sali 154 w Pałacu Staszica referat pt. "Problem analityczności a filozofia umysłu" wygłosi Marcin Gokieli. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Serdecznie zapraszamy posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 4 grudnia 2009 o godzinie 12:00 w sali 154 w Pałacu Staszica. Referat pod tytułem "Poznanie moralne i jego neuronalne korelaty" wygłoszą Wioletta Dziarnowska i Piotr Przybysz.

Tutaj można obejrzeć prezentację przedstawioną na seminarium.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 19 czerwca 2009 o godzinie 11:00 w sali 242. Referat pod tytułem "Komputacjonizm i świadomość: dobrana para po tylu latach" wygłosi Marcin Miłkowski (IFiS PAN).

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica.

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 15 maja 2009 o godzinie 11:00. Referat pod roboczym tytułem "Specyfika wyjaśnienia funkcjonowania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera" wygłosi Szymon Wróbel (IFiS PAN).

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00.

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2009. Spotkanie będzie poświęcone operacjonalizacji ucieleśnienia; przedstawione zostaną na ten temat dwa referaty. Dawid Lubiszewski (UMK) opowie o iluzji gumowej ręki, a Anna Karczmarczyk (UMK) o złudzeniach w całościowym doświadczeniu własnego ciała.

Seminarium ma charakter otwarty i odbywa się w piątki, w IFiS PAN, w Pałacu Staszica, sala 154, godzina 11:00.

Niżej streszczenia obu wystąpień.

Czytaj więcej: Operacjonalizacja ucieleśnienia