Language // Język

Seminarium "Filozofia kognitywistyki"

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, p. 225

tel. 22 657 28 28

IFiS PAN

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki, które odbędzie się 8 kwietnia 2011, o 12:00 w sali 154 (Pałac Staszica). W jego ramach Marcin Gokieli zaprezentuje referat pt. Holizm semantyczny a realizm postaw przekonaniowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Streszczenie wystąpienia w dalszej części tej zapowiedzi.

Czytaj więcej: Holizm semantyczny a realizm postaw przekonaniowych

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki” 11 marca 2011 o godzinie 16:00 w IFiS PAN (Pałac Staszica, sala 154). Uwaga: zmiana godziny! Podczas seminarium dr Katarzyna Budzyńska (UKSW) przedstawi referat pt. „Nadawca komunikatu w strukturze inferencyjno-dialogowej”. Seminarium otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Streszczenie znajduje się tutaj, a tu można obejrzeć prezentację.

W lutym na posiedzeniu seminarium „Filozofia kognitywistyki” Robert Piłat przedstawi referat pt. „Epistemologiczna ocena dynamicznych modeli pracy umysłu”. Seminarium otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Streszczenie wystąpienia oraz tezy analizowanego przez referenta M. Spiveya w dalszej części wiadomości (niżej).

Czytaj więcej: Robert Piłat: Epistemologiczna ocena dynamicznych modeli pracy umysłu

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 10 grudnia 2010 o godzinie 13:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (uwaga: zmiana godziny na 13:30). Dawid Lubiszewski (UMK) przedstawi referat pt. Emergencja, złożoność i samoorganizacja w automatach komórkowych i systemach wieloagentowych. Seminarium otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Streszczenie wystąpienia w dalszej części.

Czytaj więcej: Dawid Lubiszewski: Emergencja, złożoność i samoorganizacja...

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku posiedzenie seminarium "Filozofia kognitywistyki", które odbędzie się w piątek 5 listopada 2010 o godzinie 12:00 w sali 154 w Pałacu Staszica. Referat pt. Czy strukturalizm obliczeniowy jest strukturalizmem? przedstawi dr Paula Quinon (Uniwersytet Lund). Seminarium otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Streszczenie wystąpienia w dalszej części.

Kolejne spotkanie seminarium odbędzie się 10 grudnia. Dawid Lubiszewski przedstawi referat pt. Emergencja, złożoność i samoorganizacja w automatach komórkowych i systemach wieloagentowych.

Czytaj więcej: Paula Quinon: Czy strukturalizm obliczeniowy jest strukturalizmem?