Language // Język

Seminarium "Filozofia kognitywistyki"

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, p. 225

tel. 22 657 28 28

IFiS PAN

Dnia 18 stycznia 2013 o godzinie 11:30 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72), w sali 242 odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Referentem będzie dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi (Wydział Psychologii UW). Dyskutować będziemy jej pracę Language as a System of Replicable Contraints (PDF). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Dnia 14 grudnia 2012 o godzinie 11:30 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72), w sali 154 odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Referentem będzie dr Łukasz Afeltowicz. Dyskutować będziemy tekst Davida Kirsha Intelligent Use of Space. Jako wprowadzenie do dyskusji służyć będzie tekst Łukasza Afeltowicza (Co robi) kognitywista w supermarkecieUzupełnieniem lektur może być też tekst Kirsha Thinking with external representations.

9 listopada 2012 o godzinie 11:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72, Warszawa) odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki”. Będziemy dyskutować tekst dra Pawła Grabarczyka (UŁ) „Kłopoty z widzeniem” (odnośnik prowadzi do pełnej wersji tekstu). Streszczenie tekstu niżej:

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobów, w jakich używane jest wyrażenie „widzieć” i wprowadzenie rozgraniczeń, które pomogą w dyskutowaniu filozoficznych problemów związanych z fenomenem widzenia. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej analizuję różnice pomiędzy obiektywnym i subiektywnym sensem wyrażenia „widzieć”. W uproszczeniu - przez „sens obiektywny” rozumiem to znaczenie, które pociąga za sobą istnienie widzianego przedmiotu; przez sens subiektywny to, które tego nie robi. W części drugiej podejmuję się podania ekstensjonalnej eksplikacji obu sensów tego wyrażenia. W szczególności, zależy mi na tym, by sensy te nie przesądzały niczego o przekonaniach obserwatora. W części trzeciej pokazuję, jak przez dołączenie zdań o przekonaniach obserwatora do podanej wcześniej eksplikacji ekstensjonalnej jesteśmy w stanie uzyskać taką klasyfikację użyć wyrażenia „widzieć”, która ułatwia formułowanie problemów dyskutowanych w filozofii umysłu za pomocą ujednoliconego zbioru warunków prawdziwości.  

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki, które odbędzie się 10 czerwca 2011, o 12:00 w sali 154 (Pałac Staszica). W jego ramach Paweł Gładziejewski (UMK) zaprezentuje referat pt. Współczesny spór o istnienie reprezentacji umysłowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Streszczenie wystąpienia w dalszej części tej zapowiedzi.

Czytaj więcej: Współczesny spór o istnienie reprezentacji umysłowych

plakat Orgia Myśli
Seminarium „Filozofia kognitywistyki”
Wydawnictwo PWN
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu


zapraszają na sesję naukową Świadomość, umysł, filozofia. Wokół „Świadomego umysłu” Davida Chalmersa
6 maja 2011 roku, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 154
Ukazał się właśnie polski przekład najważniejszego dzieła Davida Chalmersa (Świadomy umysł, WN PWN 2010), w którym autor postuluje „wziąć świadomośc poważnie”. Świadomość i związana z nią „subiektywna jakość przeżyć” dadzą się, jego zdaniem, ująć i zrozumieć jedynie w ramach „nowego rodzaju teorii nieredukcyjnej” – efektem ma być „pewna postać dualizmu”. W trakcie sesji pragniemy przyjrzeć się wyjściowym założeniom całego projektu oraz argumentom prowadzącym do antymaterialistycznych wniosków.

11.00
Marcin Jażyński, Doznania w młynie
11.50
Marcin Miłkowski, Jak udawać dualistę, wprowadzając epicykle do funkcjonalizmu?
12.40
Tadeusz Ciecierski, Czy każde zombie musi być bohaterem negatywnym?

13.30-14.00
Przerwa
14.00
Leon Ciechanowski, Po co mechanika kwantowa w „Świadomym umyśle”?

14.50
Marcin Poręba, Czy Chalmers mógłby mieć rację?
15.40
Marcin Gokieli, Czy można nauczyć się życia z książek?
W trakcie sesji możliwość zakupu Świadomego umysłu (ceny promocyjne).