Language // Język

Seminarium "Filozofia kognitywistyki"

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, p. 225

tel. 22 657 28 28

IFiS PAN

Dnia 22 listopada (piątek) o godzinie 11:30 w Pałacu Staszica, w sali 154 odbędzie się posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki”. Dr Wacław Janikowski przedstawi referat pt. „Neuropatologia decyzji a reprezentowanie działań w autyzmie i schizofrenii”, oparty na przygotowywanym przez niego artykule Modularność umysłu, metaintencjonalność a patogeneza autyzmu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 grudnia, na którym dr Andrzej Stępnik przedstawi tekst pt. „O nieredukowalności wiedzy-jak do wiedzy-że. Perspektywa kognitywistyczna”.

Wstęp na seminarium jest wolny, wszystkich zapraszamy!

 

Dnia 11 października 2013 o godzinie 11:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) odbędzie się posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki”. Gościem będzie dr Mateusz Hohol, a podstawą dyskusji będzie 6 rozdział jego książki Wyjaśnić umysł. Struktura teorii kognitywnych pt. Problem wyjaśniania neurokognitywnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!

Dnia 21 czerwca 2013 o godzinie 11:30 w sali 242 (II piętro) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Referentem będzie Błażej Skrzypulec (Uniwersytet Jagielloński). Podstawą dyskusji będzie jego tekst Relational Construction of Visual Objects (PDF). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Wstęp na seminarium jest wolny.

 

 

Dnia 24 maja 2013 o godzinie 11:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Referentem będzie Tomasz Szubart (Uniwersytet Jagielloński). Podstawą dyskusji będzie artykuł Iana Crossa The evolutionary nature of musical meaning (PDF). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Wstęp na seminarium jest wolny.

Dnia 22 marca 2013 o godzinie 11:30 w sali 154 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) odbędzie się posiedzenie seminarium Filozofia kognitywistyki. Referentem będzie Przemysław Nowakowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Dyskutować będziemy jego pracę Czy (i jak) ucieleśnienie może wyjaśniać poznanie? (PDF). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Wstęp na seminarium jest wolny.