Language // Język

Tranzytywność struktur modularnych

Dnia 15 stycznia 2015 w godzinach 12:00-14:00 w sali 242 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, drugie piętro) odbędzie się posiedzenie seminarium „Filozofia kognitywistyki”. Dyskutować będziemy nad tekstem Tranzytywność struktur modularnych Adama Fedyniuka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!