Language // Język

Filozofia umysłu II

Wykład kursowy „Filozofia umysłu II” dla kognitywistów na Uniwersytecie Warszawskim.

1. Naturalizacja intencjonalności

2. Funkcje a teleosemantyka

3. Biosemantyka Millikan

4. Reprezentacje oparte na podobieństwie

5. Antyreprezentacjonizm

6. Świadomość i teatr kartezjański

7. Modularność umysłu

8. Predykcyjna teoria umysłu

9. Eksternalizm i umysł rozszerzony

10. Ucieleśnienie

11. Enaktywizm i neurofenomenologia

12. Czym są emocje?

13. Filozofia informacji

14. Komputacjonizm

15. Rola filozofii w kognitywistyce i kognitywistyki w filozofii; podsumowanie

 

Zagadnienia do egzaminu