Language // Język

Filozofia umysłu II

Wykład kursowy „Filozofia umysłu II” dla kognitywistów na Uniwersytecie Warszawskim (slajdy zaktualizowane w roku 2017).

1. Naturalizacja intencjonalności

2. Funkcje a teleosemantyka

3. Biosemantyka Millikan

4. Reprezentacje oparte na podobieństwie

5. Antyreprezentacjonizm

6. Predykcyjna teoria umysłu

7. Ucieleśnienie

8. Introspekcja

9. Eksternalizm i umysł rozszerzony

10. Enaktywizm i neurofenomenologia

11. Świadomość i teatr kartezjański

12. Modularność umysłu

13. Filozofia informacji

14. Komputacjonizm

15. Rola filozofii w kognitywistyce i kognitywistyki w filozofii; podsumowanie

Zagadnienia do egzaminu