Language // Język

Publication list

 • philosophical and linguistic
  1. Miłkowski, Marcin. 2013. “Chalmersa Osobliwa Teoria Świadomości.” Ethos (1(101)): 105–123.
  2. Miłkowski, Marcin. 2013. “Computational Theory of Mind.” Internet Encyclopedia of Philosophy.
  3. Miłkowski, Marcin. 2013. “On the Social Nature of Linguistic Prescriptions.” Psychology of Language and Communication 17 (2) (January 1): 175–187. doi:10.2478/plc-2013-0011.
  4. Miłkowski, Marcin. 2013. “Epistemologia Znaturalizowana.” In Przewodnik Po Epistemologii, edited by Renata Ziemińska, 12:495–524. Kraków: W.A.M.
  5. Miłkowski, Marcin. 2013. Explaining the Computational Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.
  6. Miłkowski, Marcin. 2013. “Reverse Engineering in Cognitive Science.” In Regarding the Mind, Naturally: Naturalist Approaches to the Sciences of the Mental, edited by Marcin Miłkowski and Konrad Talmont-Kamiński, 12–29. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
  7. Miłkowski, Marcin. 2012. “Sztuczna Inteligencja i Obliczeniowe Teorie Umysłu.” In Przewodnik Po Filozofii Umysłu, edited by Marcin Miłkowski and Robert Poczobut, 579–617. W.A.M.
  8. Miłkowski, Marcin. 2012. “Theoretical Unification and the Neural Engineering Framework.” In Philosophy in Neuroscience, edited by Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, and Łukasz Kurek, 85–112. Kraków: Copernicus Center Press.
  9. Miłkowski, Marcin. 2012. “Limits of Computational Explanation of Cognition.” In Philosophy and Theory of Artificial Intelligence, edited by Vincent C. Müller, 69–84. Berlin - Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-642-31674-6_6
  10. Miłkowski, Marcin. 2012. The Polish Language in the Digital Age. Język Polski w Erze Cyfrowej. Edited by Georg Rehm and Hans UszkoreitTranslated by Anna Cichosz. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-30811-6
   .
  11. Miłkowski, Marcin. 2012. “Translation Quality Checking in LanguageTool.” In Corpus Data Across Languages and Disciplines, edited by Piotr Pęzik, 213–223. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
  12. Miłkowski, Marcin. 2012. “Jak Wyróżniać Moduły Umysłowe? Problemy Ze Specjalizacją i Konfirmacją.” Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 6 (2): 27–48.
  13. Miłkowski, Marcin. 2012. “Is Computation Based on Interpretation?” Semiotica (188): 219–228. doi:10.1515/sem-2012-0015.
  14. Miłkowski, Marcin, and Robert Poczobut. 2012. “Wprowadzenie.” In Przewodnik Po Filozofii Umysłu, edited by Marcin Miłkowski and Robert Poczobut, 7–34. W.A.M.
  15. Miłkowski, Marcin, and Robert Poczobut. 2012. Przewodnik Po Filozofii Umysłu. Kraków: W.A.M.
  16. Woliński, Marcin, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk, and Adam Przepiórkowski. 2012. “PoliMorf: a (not so) New Open Morphological Dictionary for Polish.” In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12), edited by Nicoletta Calzolari (Conference Chair), Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Ugur Dogan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, and Stelios Piperidis. Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA).
  17. Miłkowski, Marcin. 2011. “Jak Udawać Dualistę, Wprowadzając Epicykle Do Funkcjonalizmu.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (1 (77)): 27–45.
  18. Miłkowski, Marcin. 2011. “Biologia Jako Nauka Szczegółowa i Nauka Szczególna.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 2-3 (31): 9–17.
  19. Miłkowski, Marcin. 2011. “Beyond Formal Structure: A Mechanistic Perspective on Computation and Implementation.” Journal of Cognitive Science 12 (4): 359–379.
  20. Miłkowski, Marcin. 2011. “Hobbesa Konstrukcja Pojęcia Wolności.” Przegląd Filozoficzno-Literacki (1 (30)): 209–220.
  21. Miłkowski, Marcin. 2011. “Automating Rule Generation for Grammar Checkers.” In Explorations Across Languages and Corpora. PALC 2009, edited by Stanisław Góźdź-Roszkowski, 123–133. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
  22. Miłkowski, Marcin. 2011. “Introduction.” Avant II (2): 29–33.
  23. Miłkowski, Marcin. 2011. “„Może Powinienem Prowadzić Kartotekę …”. Kartoteka Różewicza i Problem Tożsamości Osobowej.” In Literatura i Filozofia, edited by Anna Głąb, 307–316. Warszawa: Semper.
  24. Miłkowski, Marcin, and Jarosław Lipski. 2011. “Using SRX Standard for Sentence Segmentation.” In LTC 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6562, edited by Zygmunt Vetulani, 172–182. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-642-20095-3_16.
  25. Miłkowski, Marcin. 2010. “Spór Między Internalizmem a Eksternalizmem o Treść Umysłową.” In Panorama Współczesnej Filozofii Polskiej. Księga Pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, 184–185. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
  26. Miłkowski, Marcin. 2010. “Developing an Open-Source, Rule-Based Proofreading Tool.” Software: Practice and Experience 40 (7): 543–566. doi:10.1002/spe.971.
  27. Miłkowski, Marcin. 2010. “O Braku Argumentów Przeciwko Materializmowi, a Tym Bardziej Emergentyzmowi. W Odpowiedzi Stanisławowi Judyckiemu.” In Umysł. Natura i Sposób Istnienia. Trzy Debaty, edited by Zbysław Muszyński, 180–185. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
  28. Miłkowski, Marcin. 2010. “W Odpowiedzi Tadeuszowi Szubce.” In Umysł. Natura i Sposób Istnienia. Trzy Debaty, edited by Zbysław Muszyński, 186–190. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  29. Miłkowski, Marcin. 2010. “O Radykalności Naturalizmu w Filozofii Umysłu.” In Umysł. Natura i Sposób Istnienia. Trzy Debaty, edited by Zbysław Muszyński, 191–194. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  30. Miłkowski, Marcin. 2010. “Czym Jest Umysł. Próba Podsumowania.” In Umysł. Natura i Sposób Istnienia. Trzy Debaty, edited by Zbysław Muszyński, 198–199. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  31. Miłkowski, Marcin. 2010. “Przypisywanie Intencjonalności, Czyli Jak to z Termostatem Było.” In Umysł. Natura i Sposób Istnienia. Trzy Debaty, edited by Zbysław Muszyński, 27–36. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  32. Miłkowski, Marcin. 2010. “Obliczeniowe Teorie Świadomości.” Analiza i Egzystencja 11: 133–154.
  33. Miłkowski, Marcin, and Konrad Talmont-Kaminski. 2010. Beyond Description: Naturalism and Normativity. London: College Publications.
  34. Miłkowski, Marcin. 2009. “Naturalizacja Epistemologii a Normy. Z Najnowszych Badań.” Analiza i Egzystencja 9: 192–195.
  35. Miłkowski, Marcin. 2009. “Is Evolution Algorithmic?” Minds and Machines 19 (4): 465–475. doi:10.1007/s11023-009-9170-6.
  36. Miłkowski, Marcin. 2009. “Podstawy Etyki Komputerowej. Wojciech Bober: Powinność w Świecie Cyfrowym.” Etyka 42: 171–174.
  37. Miłkowski, Marcin. 2009. “O Tzw. Metaforze Komputerowej.” Analiza i Egzystencja 9: 163–185.
  38. Miłkowski, Marcin. 2009. “Reprezentacje w Systemach Klasycznych i Koneksjonistycznych.” Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 3: 29–42.
  39. Miłkowski, Marcin. 2008. Słownik Telekomunikacji i Informatyki Angielsko-Polski, Polsko-Angielski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. 
  40. Miłkowski, Marcin. 2008. “Postulowanie Utajonych Funkcji Umysłu: Realizm Kontra Antyrealizm.” In Utajone Funkcje Umysłu, edited by Szymon Wróbel, 15–37. Poznań; Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu.
  41. Miłkowski, Marcin. 2008. “Automated Building of Error Corpora of Polish.” In Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications – State of the Art. PALC 2007, edited by B. Lewandowska-Tomaszczyk, 631–639. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
  42. Miłkowski, Marcin. 2008. “Defining Ontological Naturalism.” In Reduction and Elimination in Philosophy and the Sciences. Papers of the 31st International Wittgenstein Symposium, edited by Alexander Hieke and Hannes Leitgeb, XVI:227–229. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society.
  43. Miłkowski, Marcin. 2008. “When Weak Modularity Is Robust Enough?” Análisis Filosófico XXVIII (1): 77–89.
  44. Miłkowski, Marcin. 2008. “Słowo Wstępne.” In Daniel Dennett, Słodkie Sny, 8–30. Warszawa: Prószynski i S-ka.
  45. Miłkowski, Marcin, and Robert Poczobut. 2008. “Główne Problemy Analitycznej Metafizyki Umysłu.” In Analityczna Metafizyka Umysłu. Najnowsze Kontrowersje, edited by Marcin Miłkowski and Robert Poczobut, 7–55. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  46. Miłkowski, Marcin. 2007. “Siemek, Dialektyka, Rzeczywistość. O Transcendentalnej Filozofii Społecznej.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (16): 99–113.
  47. Miłkowski, Marcin. 2007. “Naturalizm. Reaktywacja (w Odpowiedzi Mieszkowi Tałasiewiczowi).” Przegląd Filozoficzno-Literacki (2 (17)): 409–420.
  48. Miłkowski, Marcin. 2007. “Architektury Modularne. Funkcje, Indywiduacja Modułów i Poziomy Opisu.” In Modularność Umysłu, edited by Szymon Wróbel, 53–76. Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
  49. Miłkowski, Marcin. 2007. “Is Computationalism Trivial?” In Computation, Information, Cognition – The Nexus and the Liminal, edited by Gordana Dodig Crnkovic and Susan Stuart, 236–246. Newcastle: Cambridge Scholars Press. [here is a draft version]
  50. Miłkowski, Marcin. 2006. “Rzeczywiste Wzorce Intencjonalności.” In Formy Reprezentacji Umysłowych, edited by R. Piłat, M. Walczak, and Sz. Wróbel, 133–151. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  51. Miłkowski, Marcin. 2006. “Epistemologia Znaturalizowana.” Fo:pa 6: 6–9.
  52. Miłkowski, Marcin. 2005. “Naturalizm Ontologiczny a Argument Hume’a Przeciwko Wiarygodności Cudów.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 3-4 (12) (3-4 (12)): 195–206.
  53. Miłkowski, Marcin. 2005. “O Rzekomym Zmierzchu Filozofii Analitycznej.” Diametros 6: 249 – 254. 
  54. Miłkowski, Marcin, and Robert Poczobut. 2005. “Czym Jest i Jak Istnieje Umysł?” Diametros 3 (3): 27 – 55.
  55. Miłkowski, Marcin. 2004. “Filozofia Jako Inżynieria Odwrotna: Rzecz o Filozofii Daniela Dennetta.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2 (50): 75–89.
  56. Miłkowski, Marcin. 2003. “Heterofenomenologia i Introspekcja.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 4 (6): 111–129.
  57. Miłkowski, Marcin. 2003. “O Wszechobecności Przesady w Filozofii. Na Marginesie „O Sytuacji Filozofii Współczesnej” Marcina Poręby.” Rubikon 1-4 (20-23: 237–241.
  58. Miłkowski, Marcin. 2003. “Demokryt w Oczach Nietzschego.” Nowa Krytyka 15: 173–185.
  59. Miłkowski, Marcin. 2002. “Czy Nietzsche Mógł Mieć Rację?” Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (1): 213–235.
  60. Miłkowski, Marcin. 2002. “Czy Istnieje Granica Między Kognitywistyką a Filozofią Umysłu?” In Filozofia i Nauki Szczegółowe, edited by Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski, and Jakub Szymanik, 145–166. Warszawa: Koło Filozoficzne przy MISH.
  61. Miłkowski, Marcin. 2002. “Dlaczego Wittgenstein Nie był Dualistą?” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 4: 69–83.
  62. Miłkowski, Marcin. 2001. “Freiheit Als Ethik Bei Nietzsche.” In Zeitenwende – Wertewende, edited by Renate Reschke, 335–338. Berlin: Akademie Verlag. doi:10.1524/9783050047638.335.
  63. Miłkowski, Marcin. 2001. “Klasyczna Socjologia Wiedzy a Relatywizm Teoriopoznawczy.” In Oblicza Relatywizmu Teoriopoznawczego, edited by Tadeusz Ciecierski and Lech N. Nijakowski, 43–56. Warszawa: Koło Filozoficzne przy MISH.
  64. Miłkowski, Marcin. 2000. “Rozum Publiczny Jako Świadoma Kompetencja.” Rubikon 3 (10): 29–34.
  65. Miłkowski, Marcin. 2000. “Książka Dla Wszystkich i Dla Nikogo – Po Raz Wtóry.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1 (33): 223–225.
  66. Miłkowski, Marcin. 2000. “Jak Mówić Apolitycznie? Krótki Kurs.” Rubikon 1-2 (8-9).
  67. Miłkowski, Marcin. 2000. “Jak być Moralistą w Środkach Masowego Przekazu? (krótki Kurs).” Rubikon 4 (11): 52–56.
  68. Miłkowski, Marcin. 1999. “Aktualność Hegla.” Rubikon 2 (5): 57–63.
  69. Miłkowski, Marcin. 1998. “Heroizm Idylliczny - Epikur w Oczach Nietzschego.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 4: 121–135.
  70. Miłkowski, Marcin. 1998. “Cóż Po Historii? Na Marginesie Książki Niny Gładziuk Omphalos, Czyli Pępek Świata. Płeć Jako Problem Filozofii Politycznej Greków.” Rubikon 2-3.
  71. Miłkowski, Marcin. 1998. “PAWEŁ ŚPIEWAK, W Stronę Wspólnego Dobra.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3 (27): 256–258.
  72. Miłkowski, Marcin. 1998. “Idyllic Heroism: Nietzsche’s View of Epicurus.” Journal of Nietzsche Studies (15) (April 1): 70–79. doi:10.2307/20717687. [Draft version (PDF) is here]
  73. Potkański, Jan, Marcin Miłkowski, and Stefan Snihur. 1997. “Uwagi o Statusie Ontologicznym Przyszłości.” Filozofia Nauki 3 (19): 123–130.
  74. Nietzsche, Hegel i konserwatyzm, Principia XXIV [Hegel, Nietzsche i konserwatyzm. Streszczenie]
  75. Naturalizacja umysłu, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 4(6)/2003, pp. 7-8
  76. Wstęp (with S. Gromadzki), Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (16) / 2007, pp. 9-11.
 • editing of volumes
  1. selection and editing of a special issue of Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(6)/2003"Filozofia umysłu" (Philosophy of Mind)

  2. selection and editing of papers (with Stanisław Gromadzki i and Jakub Kloc-Konkołowicz) for Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(7)/2004"Hegel i inni" (Hegel and others)

  3. Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje(Analytic Metaphysics of Mind. Contemporary Controversies, with Robert Poczobut)

  4. Making Naturalised Epistemology (Slightly) Normative, w: Konrad Talmont-Kaminski, Marcin Miłkowski, Beyond Description. Naturalism and Normativity, College Publications, London 2010, s. 72-84.
  5. selection and editing papers for a special issue of PF-L"Filozofia biologii" (Philosophy of Biology)

  6. Przewodnik po filozofii umysłu (Companion for Philosophy of Mind, with Robert Poczobut)

  7. Między Kantem a Marksem (volume, with Jakub Kloc-Konkołowicz and Stanisław Gromadzki) - in preparation
 • translations of philosophical papers and books
  1. Arianna Betti, On Sempiternal Truth: Bolzano-Leśniewski Twardowski Axis, published as O prawdzie odwiecznej: Bolzano-Leśniewski- Twardowski, Filozofia Nauki 2/98
  2. Shoshana Ronen, Truth and Perspectivism in Nietzsche, published as Prawda i perspektywizm u Nietzschego, Przegląd Filozoficzny 4/98
  3. Bernd Magnus, Nietzsche's Existential Imperative, published as: Imperatyw egzystencjalny Nietzschego, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1/2002
  4. Daniel Dennett, True Believers, published as Naprawdę przekonani: strategia intencjonalna i dlaczego ona działa, Przegląd Filozoficzno-Literacki 4 (6) / 2003, s. 87-109
  5. Dieter Henrich, The Proof Structure of Kant's Transcendental Deductionpublished as Struktura dowodowa dedukcji transcendentalnej Kanta, Przegląd Filozoficzno-Literacki (9)/2004, s. 189-204.
  6. Bob Brandom, Holism and Idealism in Hegel's Phenomenology, published as Holizm i idealizm w "Fenomenologii" Hegla, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(7)/2004
  7. Richard Schacht, Nietzschean Kind of Philosophy, published as Nietzscheański typ filozofii, Nowa Krytyka15
  8. Witold Marciszewski, Hätte Leibniz von Neumanns logischen Physikalismus geteilt?, published with a new introduction as "Organizmy, umysły, automaty według Leibniza i według von Neumanna", Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2(8)/2004
  9. Max Horkheimer, Philosophy as Culture Criticism, published as Filozofia jako krytyka kultury, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(9)/2004, s. 11-28
  10. Claus Offe, 1968 Thirty Years Later, published as Rok 1968 trzydzieści lat później, Krytyka Polityczna 6 (2004)
  11. Daniel Dennett, Sweet Dreams, published as Słodkie sny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007

    

  12. John Searle, Why I am not a Property Dualist, published as Dlaczego nie jestem dualistą własności?, w: Marcin Miłkowski, Robert Poczobut (eds.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, IFiS PAN, Warsaw 2008, 384-393.
  13. Daniel Dennett, Real Patterns, published as Rzeczywiste wzorce, w: Marcin Miłkowski, Robert Poczobut (eds.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, IFiS PAN, Warsaw 2008, 299-325.
  14. Andy Clark, David Chalmers, The Extended Mind, Umysł rozszerzony, w: Marcin Miłkowski, Robert Poczobut (eds.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, IFiS PAN, Warsaw 2008, 342-357.
  15. Andrzej Zabłudowski, Polemiki filozoficzne, Aletheia, Warszawa 2009 (with Witold Hensel).

  16. Ernst Mach, Analiza wrażeń(Analyse der Empfindungen), Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 2009.

  17. David Chalmers, Świadomy umysł(The Conscious Mind), PWN, Warszawa 2010.

 • non-philosophical book translations (papers and other content are too numerous to enumerate)
 1. Ed Amoroso, Wykrywanie intruzów. Wprowadzenie do monitorowania, korelacji, tropienia, pułapek i reagowania w Internecie, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999

 2. John "maddog" Hall, Paul G. Sery, Red Hat Linux (w serii Dla Opornych), wydawnictwo RM, Warszawa 2000

 3. Alex Charalabidis, IRC. Pogawędki, serwery, boty, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 (wraz z Jackiem Dębskim)

 4. Christopher Hobbs, Elson Haas, Witaminy (w serii Dla Opornych), Wydawnictwo RM, Warszawa 2001

 5. William von Hagen, Red Hat Linux 7.0. Instalacja i konfiguracja, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001 (wraz z Ewą Hadałą-Mikołajczuk)

 6. Martin Frost, Nauka języków WML i WMLScript, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001

 7. John Robbins, Debuger - usuwanie błędów z programów, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001 (wraz z Katarzyną Tryc)

 8. Ron Mansfield, Peter Weverka, Windows Me (w serii Dla Zabieganych), Wydawnictwo RM, Warszawa 2001

 9. Specyfikacja języka Microsoft C#, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000
 10. Hans-Christian Altmann, Klienci kupują tylko od zwycięzców, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2000
 11. David Flanagan, JavaScript. Przewodnik programisty, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002 (wraz Katarzyną Tryc; tłumaczyłem część leksykonową)
 12. Rob Fickenger, Serwer linuksowy okiem hakera, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 13. Christine Hall, Pobyt i praca w Niemczech, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004
 • others
  1. Reviews, literary criticism and philosophical essays in Wiadomości Kulturalne (w latach 1996-1997)
  2. IT papers in Software (2/96, 7/96, 4/98), LinuxPlus (5/99) i PC-Kurier (4/97)
  3. Column "Interfejs użytkownika polszczyzny" in a monthly Software 2.0, od czerwca 2003
  4. Co-authoring (with Tomasz Miłkowski) of a series of two books on literature and culture history "Superpowtórka" (we published: Antyk, Średniowiecze, Renesans, Barok, Oświecenie, Romantyzm), Wydawnictwo DELTA WZ, Warszawa 1998-9.
  5. Editor and co-editor of a special issue of LinuxPlus for begginers, special issue of Software 2.0 about web technologies (03/2001)
  6. Encyclopedia entries on Internet and multimedia for Encyklopedia multimedialna PWN - Media (issue 13)
  7. Encyclopedia entries on information technologies and philosophy in Encyklopedia Gimnazjalisty, PWN, Warszawa 2002.
  8. "Przegląd komputerów" in: Encyklopedia PWN. Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Wojciech Baturo (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003 (pp. 93-125).